Osteopati

Osteopati är en

Investering i hälsa

Osteopati är en manuell behandlingsmetod vilket innebär att terapeuten använder sin händer för att undersöka och behandla sina patienter. Syftet är att finna grundorsaken till kroppsliga problem samt hjälpa kroppen till självläkning. En osteopat jobbar med helhet vilket innebär att många aspekter i patientens liv tas upp för att bättre kunna förstå sambanden.
Teknikerna är oftast mjuka och syftar till att justera mjukvävnad och skelettet på plats, i funktion relaterade till varandra. Oftast behandlas hela kroppen oavsett var symptomet sitter.

Människan är en enhet

Alla system och strukturer är sammanlänkande. Kropp, Själ, Ande är en av fyra principer osteopaten jobbar efter.

Struktur och Funktion

Vi arbetar med struktur (anatomi) och funktion (fysiologi). Dessa påverkar varandra.

Medicinlåda

Kroppen har en egen "medicinlåda". Under besöket lär vi oss hur vi kan stimulera just din.

Vi finns här för dig

Ta gärna kontakt med oss om du behöver hjälp att välja behandlingsform. Du når oss via telefon eller e-post.

Telefon

0221-249 49

E-post

info@rygghalsan.se